UPPFÖLJNING NÅID FRIIDROTT 2000-

 

År                  FM-poäng    FM 14-15     Värdetävl.    Landsk.        Licenser       Ärevarvet

 

2000              201                38                  0                    11                  937                72489

2001              189                35                  18                  12                  978                84497

2002              211,5             84                  0                    13                  1004              108051

2003              187                70                  0                    12                  1030              85078

2004              240,5             63                  0                    15                  1030              93118

2005              236                76                  0                    9                    1059              85522

2006              225                53                  0                    14                  1173              96562

2007              266                88                  0                    7                    1355              104928

2008              265,5             126                0                    10                  1344              134752