NÅID Friidrottstävlingskalender


NÅID Friidrottstävlingskalender 2016

finns här i valda delar som pdf filer !

Tävlingskalender 2016 - NÅID kontaktpersoner och friidrottsföreningarnas kontaktpersonerr 2016, ärevarvet
Tävlingskalender 2016 - resultatredovisning, statistik, tävlingsinstruktioner, DM / RM tävlingar, Vattenfall Cup, SFI

Redskapsmått och tabeller mm finns under reglerTävlingskalender 2015 - NÅID kontaktpersoner och friidrottsföreningarnas kontaktpersonerr 2015
Tävlingskalender 2015 - resultatredovisning, statistik, tävlingsinstruktioner, DM / RM tävlingar, Vattenfall Cup, SFI

Redskapsmått och tabeller mm finns under reglerfinns här i valda delar som pdf filer !

Tävlingskalender 2014 - friidrottsföreningarnas kontaktpersonerr 2014
Tävlingskalender 2014 - resultatredovisning, statistik, tävlingsinstruktioner, DM / RM tävlingar
Tävlingskalender 2014 - Vattenfall Cup, SFI serien, tävlingar 2014

Redskapsmått och tabeller mm finns under reglerTävlingskalender 2009 - tävlingar 2009 (word)
Tävlingskalender 2009 - DM tävlingar (word)
Tävlingskalender 2009 - VattenfallCup, SFIserien, Distriktskamp (word)
Redskapsmått och tabeller mm finns under reglerTävlingskalender 2008 - tävlingar 2008 (word)
Tävlingskalender 2008 - DM tävlingar (word)
Tävlingskalender 2008 - VattenfallCup, SFIserien, Distriktskamp (word)
Redskapsmått och tabeller mm finns under regler