Doping test
PM FÖR DOPING TEST

FR-,ER-,VR-RESULTAT (2015, 2014)

1.Idrottare
- Om man gjort finskt rekord i H/D klassen ute eller i hall bör man inom 24 timmar efter grenens slut ge doping prov, för att rekordet skall kunna gorkännas enligt SUL:s regler.
- Om det är ett stafettrekord, bör hela laget testas.
- Fråga tävlingsarrangören var och när doping test kan göras.
- Tag med id-papper till testen.
- Din manager eller motsvarnde får komma med dig till testen.
- OBS! Om det på tävlingsplatsen finns en testgrupp så kallas idrottarna genom lottning till test. Testgruppen på plats behöver ej vara medveten om att det görs rekord och på så sätt skickas det ej någon skild kallelse åt rekordgöraren. Du måste självmant söka dej till testen efter att du gjort rekord.
- Om du gjort världs eller europeiskt rekord* i H/D eller juniorklassen, bör du söka dig till doping test genast; i vilket fall som helst bör den snabbaste metoden användas och absolut under samma dygn. Om testet görs följande dag föranleder det troligen att rekordet ej godkännes.
*) VR noteras för H/D,H/D19 utomhus samt för H/D inomhus.
   ER noteras för H/D,H/D22,19 utomhus samt H/D,H/D 22 inomhus.

2.Tävlings arrangören
- Om det ej finns en testare på plats under tävlingen,så bör man på förhand komma överens med någon ADT befullmäktig testare att denne är anträffbar genast efter tävlingen.
- Finlands Idrottsförbund ersätter rekordtestens utgifter.
- Tävlingsarrangören bör reservera lämpliga utrummen för doping test.
- Tävlingsarrangören bör ha tillgång till en lista över ADT testare.
- En förteckning över ADT testare fås av Katja Huotari tel 09-34812023 eller 040-8433897 eller test telefonen 040-8400084 (24 h)

Test i samband med tävling och träning
1.Idrottare
Tävlingstest: Kallellse till testet ges åt idrottaren genast efter att idrottarens tävlingsprestation / tävlingen är slut eller resultat / placering är klar.
- Efter att ha blivit kallad till test är idrottaren under ständig uppsikt, men du har rätt till bla.till följande:
- Hämta en medhjälpare, ge intervjuer åt massmedia, deltaga i prisutdelning, utföra joggning, hämta dina kläder och dryck, deltaga i grenar som ännu är kvar i tävlingen samt få läkarvård.
- Idrottaren måste infinna sig till testplatsen så fort som möjligt, dock senast inom en timme.
- Tag med dina ID-papper.
- Du har rätt att ta med till testen en medhjälpare.( ex. manager,tränare).

Test under träningsperiorden: Enskilda idrottare kan också kallas till test i samband med
träning via en stämningsman, som då skall ge instruktioner till idrottaren om dopingskontrollen. Följ givna direktiv.