Tekniska data för häcksträckorna

Tekniska data för häcksträckorna 2015


Sträcka Klass Häckar A B C Höjd,cm
40m P/F9 5 10,00 5,50 8,00 50,0
60m P/F10,11 7 10,50 6,50 10,50 60,0
60m P/F12,13 6 11,50 7,50 11,00 76,2
80m F14,15 8 12,00 8,00 12,00 76,2
100m P14 10 13,00 8,50 10,50 83,8
100m P15 10 13,00 8,50 10,50 83,8
100m D17 10 13,00 8,50 10,50 76,2
100m D,D22-19 10 13,00 8,50 10,50 83,8
110m H17 10 13,72 9,14 16,18 91,4
110m H19 10 13,72 9,14 14,02 99,0
110m H,H22 10 13,72 9,14 14,02 106,7
200m P/F14,15 10 16,00 19,00 13,00 76,2
200m H,H22 10 18,29 18,29 17,10 76,2
200m D,D22-17 10 16,00 19,00 13,00 76,2
300m P/F14,15 7 50,00 35,00 40,00 83,8
400m D,D22-17 10 45,00 35,00 40,00 76,2
400m H17 10 45,00 35,00 40,00 83,8
400m H, H22, H19 10 45,00 35,00 40,00 91,4
             
Häcklöpning Inomhus 2015
   
60m H,H22 5 13,72 9,14 9,72 106,7
60m H19 5 13,72 9,14 9,72 99,0
60m H17 5 13,72 8,90 10,68 91,4
60m P15 5 13,00 8,50 13,00 83,8
60m P14 5 13,00 8,50 13,00 83,8
60m P13,12 6 11,50 7,50 11,00 76,2
60m P11,10 7 10,50 6,50 10,50 60,0
60m D,D22,19 5 13,00 8,50 13,00 83,8
60m D17 5 13,00 8,50 13,00 76,2
60m F15,14 6 12,00 8,00 8,00 76,2
60m F13,12 6 11,50 7,50 11,00 76,2
60m F11,10 7 10,50 6,50 10,50 60,0
300m H,H22,19 7 45,00 35,00 45,00 91,4
300m H17 7 50,00 35,00 40,00 83,8
300m D,D22,19 7 45,00 35,00 45,00 76,2
300m D17 7 45,00 35,00 45,00 76,2
             
Häckstafetter    
4x100m H19 10 11,75 8,50 11,75 91,4
4x100m H17 10 11,75 8,50 11,75 83,8
4x100m D19,17 10 11,75 8,50 11,75 76,2
4x80m P/F 14-15 8 12,00 8,00 12,00 76,2
4x60m P/F 12-13 7 11,00 7,00 7,00 76,2
             
A = Avstånd från start till första häcken  
B = Avstånd mellan häckarna  
C = Avstånd från sista häcken till mål  
             
             
Hinderlöpning      
  Klass A B Höjd    
3000m H,H22 28 7 91,4    
2000m H19, 17 18 5 91,4    
1500m H17 12 3 91,4    
3000m D,D22 28 7 76,2    
2000m D19, 17 18 5 76,2    
1500m P/F 15,14 12 3 76,2    
             
A = Antal torrhinder, B = Antal vattenhinder