Klassificeringsfordringar

Klassificering av idrottare

Klassificering av idrottare görs enligt uppnått resultat på utomhusbana.

Klassificering av herrar och damer (SM-Stormästare-, M-mästare-, A-, B och C-klass).
När en idrottare uppnått klassiceringsgräns i någon gren så anses han höra till den klassens idrottare. De olika klassernas resultatgränser klargörs i följande tabeller för damer och herrar. FFF:s tävlingsutskott fastställer årligen dessa gränser.

Klassificering i ungdomsklasserna (A-, B- och C-klass)
  • Till H22- och D22-klasserna hör alla de idrottare som under kalenderåret fyller 22, 21 eller 20 år.
  • Till H19- och D19-klasserna hör alla de idrottare som under kalenderåret fyller 19 eller 18 år.
  • Till H17- och D17-klasserna hör alla de idrottare som under kalenderåret fyller 17 år eller är yngre än så.
De olika klassernas (A-, B- och C-klasser) resultatgränser klargörs i de enligt klasser indelade tabeller, vilka FFF:s tävlingsutskott årligen fastställer.

Klassificering av staffettlag
För stafettlag finns egen klassificering, vilka föreningarna kan använda för egna jämförelser och i statistik. En idrottare får inte förekomma i olika lag på samma sträcka.

Godkända resultat
För klassificering godkänns sådana resultat som är gjorda i tävlingar som på förhand beviljats av distrikt eller FFF. Resultaten bör vara gjorda i godkända förhållanden. Stormästar- och mästarklass resultat godkänns dock endast i sådana fall att förhållandena uppfyller kraven för Finskt rekord.

Resultat gjorda i tävlingar som inte underlyder Finlands friidrottsförbund godkänns som A-, B- och C-klassresultat endast om domarna som fungerat på tävlingen är registrerade av distrikt eller FFF och om förbund eller distrikt på förhand godkänt tävlingen som klassificeringsduglig.


KLASSIFICERINGSFORDRINGAR 2015


 
  Herrar SM M A B C
  100m 10,20 10,55 10,95 11,40 11,80
  200m 20,55 21,60 22,25 23,30 24,40
  400m 45,60 48,00 49,60 52,20 55,50
  800m 1.45,80 1.50,75 1.54,50 2.01,00 2.09,00
  1500m 3.36,00 3.45,00 3.56,50 4.13,00 4.35,00
  3000m 7.50,00 8.15,00 8.35,00 9.30,00 10.15,00
  5000m 13.17,00 14.15,00 15.00,00 16.30,00 17.45,00
  10000m 27.50,00 30.00,00 32.10,00 34.40,00 37.00,00
  ½ Mar. 1.01.20 1.06.30 1.11.30 1.17.00 1.22.00
  Maraton 2.09.30 2.24.00 2.38.00 2.51.00 3.00,00
  110m h 13,55 14,30 15,35 16,90 18,50
  400m h 49,80 52,30 57,25 62,50 68,00
  3000m h 8.27,00 9.03,00 9.45,00 10.40,00 11.35,00
  Höjd 226 212 198 180 165
  Stav 555 535 465 360 320
  Längd 800 770 700 630 570
  3-steg 16.70 15.40 14.10 12.50 11.80
  Kula 19.70 18.00 15.60 12.75 11.00
  Diskus 62.75 57.00 47.00 39.00 32.00
  Slägga 74.50 71.00 57.00 39.00 32.00
  Spjut 80.00 77.00 71.00 57.00 48.00
  10-kamp 7850 7250 6000 5000 4000
  5000m g     23.30,00 25.00,00 27.30,00
  10000mg 40.30,00 44.00,00 49.30,00 52.00,00 56.00,00
  20km g 1.21.30 1.30.00 1.42.00 1.50.00 2.00.00
  30km g 2.09.00 2.28.00 2.43.00 2.55.00 3.15.00
  50km g 3.53.00 4.10.00 4.45.00 5.10.00 5.30.00
  4x100m   41,30 43,80 45,20 47,50
  4x400m   3.20,00 3.32,00 3.40,00 3.50,00
  4x800m   7.40,00 8.20,00 8.35,00 8.50,00
  4x1500m   16.00,00 17.05,00 17.40,00 18.20,00
  3x3000m g   42.30,00 44.30,00 47.00,00 51.00,00
   
  Damer SM M A B C
  100m 11,25 11,85 12,35 12,85 13,25
  200m 23,00 24,30 25,40 26,60 27,90
  400m 52,00 55,75 58,00 62,00 66,50
  800m 2.01,00 2.07,00 2.15,00 2.24,00 2.32,00
  1500m 4.07,00 4.25,00 4.42,00 5.10,00 5.40,00
  3000m 9.05,00 9.40,00 10.25,00 11.30,00 12.30,00
  5000m 15.20,00 16.50,00 18.20,00 20.00,00 21.30,00
  10000m 31.50,00 35.10,00 38.45,00 42.30,00 45.30,00
  ½ Mar. 1.10.30 1.19.00 1.26.00 1.33.00 1.40.00
  Maraton 2.28.00 2.52.00 3.12.00 3.30.00 3.45.00
  100m h 13,00 13,75 14,75 16,80 18,50
  400m h 56,60 60,60 66,20 73,50 82,00
  3000m h 9.50,00 10.30,00 12.00,00 13.20,00 14.45,00
  Höjd 189 179 168 157 146
  Stav 435 385 320 250 220
  Längd 660 610 570 525 490
  3-steg 14,00 13,00 12,00 10,75 10,00
  Kula 17,00 14,50 12,00 10,00 8,50
  Diskus 58,00 52,00 41,00 32,00 25,00
  Slägga 68,50 61,50 51,00 34,00 26,00
  Spjut 57,50 53,00 44,00 34,00 26,00
  7-kamp 5850 5250 4200 3400 2300
  3000m g     15.30,00 16.10,00 17.00,00
  5000m g 21.55,00 23.30,00 26.30,00 29.00,00 31.00,00
  10km g 43.50 49.00 55.00 1.02.00 1.10.00
  20km g 1.32.00 1.44.00 1.58.00 2.08.00 2.20.00
  4x100m   47,30 51,20 53,00 54,80
  4x400m   3.48,00 4.15,00 4.24,00 4.35,00
  4x800m   9.08,00 10.10,00 10.35,00 11.00,00
  3x3000m g   48.00,00 50.00,00 52.30,00 57.00,00
   
  Herrar 22   A B C  
  100m   11,25 11,55 12,00  
  200m   22,90 23,60 24,60  
  400m   51,60 53,50 56,00  
  800m   1.59,00 2.04,00 2.10,00  
  1500m   4.13,00 4.20,00 4.35,00  
  3000m   9.00,00 9.45,00 10.30,00  
  5000m   16.10,00 17.00,00 18.00,00  
  110m h   16,80 17,90 19,25  
  400m h   61,50 64,50 69,00  
  3000m h   10.30,00 11.00.00 11.45.00  
  Höjd   184 174 162  
  Stav   390 350 300  
  Längd   650 600 550  
  3-steg   12,80 12,10 11,25  
  Kula   12,75 11,80 10,50  
  Diskus   38,00 34,00 30,00  
  Slägga   39,00 35,00 31,00  
  Spjut   59,00 53,00 45,00  
  10-kamp   5000 4500 3500  
  5000m g   25.45,00 26.45,00 28.30,00  
  10000m g   51.30,00 55.00,00 59.00,00  
  20km g   1.50.00 2.00.00 2.10.00  
   
  Herrar 19   A B C  
  100m   11,30 11,65 12,15  
  200m   23,00 23,80 25,10  
  400m   51,75 54,25 57,00  
  800m   2.01,00 2.08,00 2.14,00  
  1500m   4.18,00 4.30,00 4.45,00  
  3000m   9.20,00 9.55,00 10.35,00  
  5000m   17.00,00 18.00,00 19.20,00  
  110m h (99,0 cm)   16,30 17,60 19,00  
  400m h (91,4 cm)   62,00 65,50 70,00  
  2000m h   7.00,00 7.45,00 8.40,00  
  3000m h   10.45,00 11.15,00 12.00,00  
  Höjd   180 170 160  
  Stav   380 330 290  
  Längd   640 590 540  
  3-steg   12.60 11.90 11.00  
  Kula (6 kg)   13.40 12.00 10.80  
  Diskus (1,75kg)   40.00 35.00 29.00  
  Slägga (6 kg)   39.00 34.00 28.00  
  Spjut (800g)   57.00 48.00 40.00  
  10-kamp   5000 4400 3500  
  5000m g   26.30,00 27.30,00 29.00,00  
  10000m g   54.00,00 56.30,00 60.00,00  
  20km g   1.55.00 2.05.00 2.15.00  
  4x100m   46,00 48,00 50,00  
  4x400m   3.43,00 3.49,00 3.56,00  
  3x800m   6.36,00 6.50,00 7.05,00  
  4x100m h   61,00 65,00 70,00  
   
  Herrar 17   A B C  
  100m   11,40 11,75 12,10  
  200m   23,40 24,30 25,20  
  300m   37,00 38,20 40,00  
  400m   53,00 55,00 57,50  
  800m   2.02,50 2.09,00 2.16,00  
  1500m   4.24,00 4.40,00 4.55,00  
  3000m   9.35,00 10.15,00 11.00,00  
  110m h (91,4 cm)   15,40 17,00 18,50  
  300m h (84,0 cm)   42,25 45,00 47,20  
  400m h (84,0 cm)   62,00 65,50 70,00  
  1500m h   5.00,00 5.20,00 5.45,00  
  2000m h   7.20,00 8.00,00 9.00,00  
  Höjd   180 169 158  
  Stav   350 310 270  
  Längd   630 590 550  
  3-steg   12.50 11.70 10.80  
  Kula (5 kg)   14.20 12.50 10.80  
  Diskus (1,50 kg)   42.00 35.00 28.00  
  Slägga (5 kg)   48.00 38.00 29.00  
  Spjut (700 g)   59.00 50.00 41.00  
  10-kamp   5000 4400 3500  
  3000m g   16.10,00 16.50,00 17.30,00  
  5000m g   27.30,00 28.45,00 30.00,00  
  10 km g   56.00 58.30 1.01.00  
  4x100m   47,00 49,00 51,00  
  4x300m   2.40,00 2.46,00 2.56,00  
  3x800m   6.45,00 7.00,00 7.15,00  
  4x100m h   62,00 66,00 71,00  
   
  Damer 22   A B C  
  100m   12,75 13,15 13,55  
  200m   26,50 27,40 28,50  
  400m   61,00 64,50 68,00  
  800m   2.22,00 2.28,00 2.36,00  
  1500m   5.00,00 5.20,00 5.45,00  
  3000m   11.10,00 12.00,00 13.00,00  
  5000m   19.30,00 21.20,00 23.30,00  
  100m h (84,0 cm)   16,10 17,60 19,25  
  400m h (76,2 cm)   70,00 76,00 84,00  
  3000m h   13,00,00 14.10,00 15.20,00  
  Höjd   158 152 145  
  Stav   280 255 220  
  Längd   545 515 480  
  3-steg   11.20 10.70 10.00  
  Kula (4 kg)   10.60 9.70 8.60  
  Diskus (1 kg)   36.00 30.50 25.00  
  Slägga (4 kg)   40.00 34.00 27.00  
  Spjut (600 g)   38.00 33.00 26.00  
  7-kamp   3700 3000 2100  
  3000m g   16.20,00 17.00,00 17.40,00  
  5000m g   27.30,00 29.30,00 31.30,00  
  10km g   56.00 1.02.30 1.11.00  
  20km g   1.59.00 2.09.00 2.21.00  
             
  Damer 19   A B C  
  100m   12,80 13,30 13,80  
  200m   26,60 27,80 29,20  
  400m   61,50 65,50 69,00  
  800m   2.23,00 2.31,00 2.38,00  
  1500m   5.05,00 5.25,00 5.50,00  
  3000m   11.25,00 12.20,00 13.20,00  
  5000m   20.00,00 21.50,00 23.50,00  
  100m h (84,0 cm)   16,20 17,80 19,50  
  400m h (76,2 cm)   73,00 79,00 88,00  
  2000m h   8.00,00 8.45,00 9.40,00  
  3000m h   13,30,00 14.50,00 16.20,00  
  Höjd   156 150 143  
  Stav   270 245 210  
  Längd   530 500 470  
  3-steg   10.75 10.20 9.60  
  Kula (4 kg)   10.30 9.50 8.50  
  Diskus (1 kg)   32.00 28.00 23.00  
  Slägga (4 kg)   38.00 32.00 25.00  
  Spjut (600 g)   35.00 30.00 23.00  
  7-kamp   3500 2800 2000  
  3000m g   16.40,00 17.30,00 18.10,00  
  5000m g   28.00,00 29.45,00 31.50,00  
  10km g   56.30 1.03.00 1.12.00  
  20km g   2.00.00 2.10.00 2.22.00  
  4x100m   52,20 54,00 55,60  
  4x400m   4.22,00 4.33,00 4.45,00  
  3x800m   7.53,00 8.10,00 8.30,00  
  4x100m h   67,00 71,00 76,00  
   
  Damer 17   A B C  
  100m   12,85 13,40 13,90  
  200m   26,70 27,90 29,40  
  300m   42,20 43,80 46,00  
  400m   61,70 65,70 69,50  
  800m   2.24,00 2.32,00 2.40,00  
  1500m   5.10,00 5.32,00 5.55,00  
  3000m   11.30,00 12.30,00 13.30,00  
  100m h (76,2 cm)   15,30 16,40 18,20  
  300m h (76,2 cm)   47,00 50,50 53,50  
  400m h (76,2 cm)   74,00 80,00 89,00  
  1500m h   6.20,00 6.50,00 7.30,00  
  2000m h   8.20,00 9.00,00 9.45,00  
  Höjd   155 149 142  
  Stav   260 235 200  
  Längd   525 490 460  
  3-steg   10.70 10.10 9.50  
  Kula (3 kg)   12.00 10.70 9.40  
  Kula (4 kg)   10,20 9,30 8,30  
  Diskus (1 kg)   31.00 25.00 20.00  
  Slägga (4 kg)   36.00 30.00 24.00  
  Slägga (3 kg)   45,00