TEKNIKMÄRKESGRÄNSER

Klassificeringsresultat för klasserna P/F 9-15 2015
(Godkända i SUL:s tävlingsutskott 2014. Bold=ändrat 2015) 

POJKAR 15   FLICKOR 15
  A B C     A B C
100 m 12,30 12,85 13,80   100 m 13,40 13,95 14,80
300 m 40,60 43,00 45,50   300 m 44,70 46,80 49,50
800 m 2.16,00 2.26,00 2.36,00   800 m 2.33,00 2.43,00 2.53,00
2000 m 6.45,00 7.10,00 7.40,00   2000 m 7.40,00 8.10,00 8.40,00
1500 m hinder 5.35,00 6.00,00 6.35,00   1500 m hinder 6.20,00 6.45,00 7.20,00
100 m häck 15,80 16,80 17,80   80 m häck 13,10 13,95 14,90
200 m häck 31,30 33,10 35,20   200 m häck 33,40 34,90 36,90
300 m häck 45,00 47,00 50,00   300 m häck 49,50 52,00 54,50
höjd 1.62 1.50 1.38   höjd 1.49 1.39 1.26
stav 2.70 2.45 2.10   stav 2.20 1.95 1.60
längd 5.50 5.00 4.40   längd 4.90 4.50 3.90
3-steg 11.20 10.30 9.40   3-steg 10.20 9.50 8.60
kula 12.40 10.50 9.30   kula 10.20 9.40 8.40
diskus 36.00 32.00 27.00   diskus 28.00 24.00 19.00
slägga 36.00 31.00 25.00   slägga 32.00 26.00 21.00
spjut 48.00 42.00 33.00   spjut 34.00 29.00 23.00
5-kamp 2200 1800 1300   5-kamp 1900 1550 1100
3000 m gång 18.30,00 20.00,00 22.00,00   3000 m gång 19.30,00 21.00,00 23.00,00
 
POJKAR 14   FLICKOR 14
  A B C     A B C
100 m 12,70 13,35 14,20   100 m 13,55 14,25 14,90
300 m 42,00 44,60 47,30   300 m 45,50 47,70 50,50
800 m 2.21,00 2.31,00 2.43,00   800 m 2.34,00 2.44,00 2.58,00
2000 m 7.00,00 7.30,00 8.10,00   2000 m 7.45,00 8.15,00 8.50,00
1500 m hinder 5.50,00 6.15,00 6.50,00   1500 m ej 6.30,00 6.55,00 7.30,00
100 m häck 16,60 17,60 18,80   80 m häck 13,35 14,40 15,60
200 m häck 32,20 34,30 36,80   200 m häck 33,90 35,50 37,50
300 m häck  46,00 48,00 51,00   300 m häck  50,00  52,50  55,00
höjd 1.56 1.44 1.31   höjd 1.47 1.38 1.24
stav 2.60 2.30 1.90   stav 2.10 1.85 1.50
längd 5.15 4.65 4.10   längd 4.80 4.45 4.00
3-steg 10.20 9.40 8.50   3-steg 9.90 9.10 8.10
kula 11.20 9.80 8.60   kula 9.80 8.80 7.70
diskus 33.00 27.00 21.00   diskus 26.00 22.00 17.00
slägga 33.00 26.00 20.00   slägga 30.00 25.00 20.00
spjut 42.00 36.00 30.00   spjut 32.00 27.00 21.00
5-kamp 1800 1500 1100   5-kamp 1700 1400 1000
3000 m gång 19.30,00 21.00,00 23.00,00   3000 m gång 20.30,00 22.00,00 24.00,00
 
POJKAR 13   FLICKOR 13
  A B C     A B C
60 m 8,50 8,90 9,40   60 m 8,65 8,95 9,40
200 m 28,50 30,30 32,30   200 m 29,00 30,50 33,00
1000 m 3.14,00 3.30,00 3.48,00   1000 m 3.26,00 3.42,00 4.10,00
60 m häck 10,65 11,70 12,90   60 m häck 10,60 11,50 13,30
200 m häck 33,60 36,00 39,00   200 m häck 34,00 36,40 40,00
höjd 147 134 119   höjd 143 134 119
stav 230 200 160   stav 205 180 145
längd 475 430 380   längd 455 430 380
tresteg 9.80 9.00 8.10   tresteg 9.40 9.00 7.80
kula 11.30 9.80 8.00   kula 9.80 8.90 7.50
diskus 28.00 22.00 14.00   diskus 27.00 22.00 16.00
slägga 28.00 23.00 17.00   slägga 27.00 22.00 16.00
spjut 41.00 34.00 27.00   spjut 29.00 24.00 17.50
4-kamp 1600 1200 750   4-kamp 1350 1100 750
5-kamp 1875 1450 950   5-kamp 1750 1425 1050
2000 m gång 13:00.00 14:30.00 16:00.00   2000 m gång 13.00,00 14.50,00 16.30,00
 
POJKAR 12   FLICKOR 12
  A B C     A B C
60 m 8,75 9,10 9,50   60 m 8,85 9,10 9,40
200 m 29,75 31,50 34,50   200 m 30,00 31,50 33,40
1000 m 3.23,00 3.38,00 3.56,00   1000 m 3.33,00 3.45,00 4.04,00
60 m häck 11,40 12,30 13,60   60 m häck 11,40 12,30 13,60
200 m häck 34,50 37,20 41,00   200 m häck 35,50 38,00 42,00
höjd 1.38 1.26 1.13   höjd 1.34 1.26 1.13
stav 2.10 1.80 1.40   stav 2.00 1.75 1.40
längd 4.40 4.05 3.60   längd 4.35 4.05 3.60
tresteg 9.10 8.50 7.80   tresteg 8.90 8.20 7.30
kula 9.30 8.20 6.80   kula 8.80 7.90 6.80
diskus 23.00 17.00 10.00   diskus 23.50 19.00 13.00
slägga 24.00 19.00 13.00   slägga 24.00 18.00 13.00
spjut 35.00 30.00 24.00   spjut 26.00 21.00 14.00
4-kamp 1200 900 550   4-kamp 1200 950 600
5-kamp 1500 1175 750   5-kamp 1500 1250 875
2000 m gång 13.30,00 15.00,00 16.30,00   2000 m gång 13.30,00 15.20,00 17.00,00
 
POJKAR 11   FLICKOR 11
  A B C     A B C
60 m 9,05 9,35 9,70   60 m 9,10 9,45 9,75
1000 m 3.30,00 3.43,00 4.00,00   1000 m 3.38,00 3.53,00 4.10,00
60 m häck 11,10 12,00 13,20   60 m häck 11,10 12,00 13,20
höjd 1.29 1.19 1.13   höjd 1.28 1.19 1.13
stav 2.00 1.80 1.40   stav 1.60 1.35 1.10
längd 4.30 4.05 3.75   längd 4.20 3.95 3.70
tresteg 8.50 7.90 7.10   tresteg 8.60 7.90 7.10
kula 9.00 8.10 7.00   kula 8.40 7.50 6.75
diskus 24.00 19.00 13.00   diskus 19.00 15.00 10.00
slägga 21.00 17.00 12.00   slägga 19.00 15.00 10.00
spjut 31.00 26.00 19.00   spjut 23.00 18.00 12.00
3-kamp 900 750 550   3-kamp 850 700 550
4-kamp 1275 1075 800   4-kamp 1200 1000 725
1000 m gång 6.40,00 7.15,00 8.00,00   1000 m gång 6.45,00 7.25,00 8.10,00
 
POJKAR 10 FLICKOR 10
  A B C     A B C
60 m 9,35 9,70 10,00   60 m 9,50 9,85 10,30
1000 m 3.40,00 3.53,00 4.12,00   1000 m 3.50,00 4.03,00 4.30,00
60 m häck 11,90 12,90 14,10   60 m häck 11,90 12,90 14,10
höjd 1.19 1.09 0.98   höjd 1.18 1.09 0.98
stav 1.80 1.60 1.35   stav 1.40 1.20 1.00
längd 4.00 3.75 3.45   längd 3.85 3.60 3.30
tresteg 8.00 7.40 6.60   tresteg 7.90 7.20 6.20
kula 7.50 6.50 5.30   kula 6.90 6.10 5.00
diskus 19.00 15.50 11.00   diskus 15.00 12.50 9.00
slägga 19.00 15.00 10.00   slägga 16.00 13.00 9.00
spjut 26.00 21.00 15.00   spjut 18.00 14.00 9.00
3-kamp 775 625 450   3-kamp 725 600 450
4-kamp 1000 850 600   4-kamp 925 750 525
1000 m gång 6.50,00 7.25,00 8.20,00   1000 m gång 6.55,00 7.35,00 8.20,00
 
POJKAR 9   FLICKOR 9
  A B C     A B C
40 m 6,85 7,05 7,35   40 m 6,95 7,15 7,45
1000 m 3.48,00 4.00,00 4.15,00   1000 m 4.02,00 4.16,00 4.34,00
höjd 1.09 1.02 0.89   höjd 1.06 1.00 0.90
stav 1.60 1.40 1.10   stav 1.30 1.10 0.90
längd 3.70 3.50 3.25   längd 3.50 3.30 3.10
tresteg 8.00 7.40 6.60   tresteg 7.70 7.10 6.30
kula 7.25 6.40 5.40   kula 5.80 5.25 4.75
diskus 18.00 15.00 11.00   diskus 14.00 11.50 8.50
slägga 16.00 13.00 9.00   slägga 14.00 12.00 8.50
spjut 22.00 18.00 13.00   spjut 15.00 13.00 9.50
knattespjut 22.00 17.00 11.00   knattespjut 16.00 12.50 8.00
3-kamp 650 525 350   3-kamp 550 450 350
4-kamp 850 700 450   4-kamp 725 600 400
600 m gång 4.15,00 4.45,00 5.20,00   600 m gång 4.20,00 4.50,00 5.30,00
 

TEKNIKMÄRKESGRÄNSER

Teknikmärkesgränser för klasserna P/F 9-15, 2013 (NÅIDs benämning)
Klassificeringsresultat för klasserna P/F 9-15 2013
(Godkända i SUL:s tävlingsutskott 14.11.2012. Bold=nya grenar)

Teknikmärkesgränser för klasserna P/F 9-15, 2012

POJKAR 15     FLICKOR 15
  A   B C     A B C
100 m 12,30   12,85 13,80   100 m 13,40 13,95 14,80
300 m 40,60   43,00 45,50   300 m 44,70 46,80 49,50
800 m 2.16,00   2.26,00 2.36,00   800 m 2.33,00 2.43,00 2.53,00
2000 m 6.45,00   7.10,00 7.40,00   2000 m 7.40,00 8.10,00 8.40,00
1500 m hinder 5.35,00   6.00,00 6.35,00   1500 m hinder 6.20,00 6.45,00 7.20,00
100 m häck 15,80   16,80 17,80   80 m häck 13,10 13,95 14,90
200 m häck 31,30   33,10 35,20   200 m häck 33,40 34,90 36,90
höjd 1.62   1.50 1.38   höjd 1.49 1.39 1.26
stav 2.70   2.45 2.10   stav 2.20 1.95 1.60
längd 5.50   5.00 4.40   längd 4.90 4.50 3.90
3-steg 11.50   10.30 9.40   3-steg 10.20 9.50 8.60
kula 12.20   10.50 9.30   kula 10.20 9.40 8.40
diskus 36.00   32.00 27.00   diskus 28.00 24.00 19.00
slägga 36.00   31.00 25.00   slägga 32.00 26.00 21.00
spjut 48.00   42.00 33.00   spjut 34.00 29.00 23.00
5-kamp 2200   1800 1300   5-kamp 1900 1550 1100
3000 m gång 18.30,00   20.00,00 22.00,00   3000 m gång 19.30,00 21.00,00 23.00,00
 
POJKAR 14     FLICKOR 14
  A   B C     A B C
100 m 12,70   13,35 14,20   100 m 13,55 14,15 14,90
300 m 42,00   44,60 47,30   300 m 45,50 47,70 50,50
800 m 2.21,00   2.31,00 2.43,00   800 m 2.34,00 2.44,00 2.58,00
2000 m 7.00,00   7.30,00 8.10,00   2000 m 7.45,00 8.15,00 8.50,00
1500 m hinder 5.50,00   6.15,00 6.50,00   1500 m ej 6.30,00 6.55,00 7.30,00
100 m häck 16,60   17,60 18,80   80 m häck 13,35 14,40 15,60
200 m häck 32,20   34,30 36,80   200 m häck 33,90 35,50 37,50
höjd 1.56   1.44 1.31   höjd 1.47 1.38 1.24
stav 2.60   2.30 1.90   stav 2.10 1.85 1.50
längd 5.15   4.65 4.10   längd 4.80 4.45 4.00
3-steg 10.20   9.40 8.50   3-steg 9.90 9.10 8.10
kula 11.20   9.80 8.60   kula 9.80 8.80 7.70
diskus 33.00   27.00 21.00   diskus 26.00 22.00 17.00
slägga 33.00   26.00 20.00   slägga 30.00 25.00 20.00
spjut 42.00   36.00 30.00   spjut 32.00 27.00 21.00
5-kamp 1800   1500 1100   5-kamp 1700 1400 1000
3000 m gång 19.30,00   21.00,00 23.00,00   3000 m gång 20.30,00 22.00,00 24.00,00
 
POJKAR 13     FLICKOR 13
  A   B C     A B C
60 m 8,50   8,90 9,40   60 m 8,65 8,95 9,40
200 m 28,50   30,30 32,30   200 m 29,00 30,50 33,00
1000 m 3.14,00   3.30,00 3.48,00   1000 m 3.26,00 3.42,00 4.10,00
60 m häck 10,65   11,70 12,90   60 m häck 10,60 11,50 13,30
höjd 1.47   1.34 1.19   höjd 1.41 1.31 1.19
stav 2.30   2.00 1.60   stav 2.05 1.80 1.45
längd 4.75   4.30 3.80   längd 4.55 4.25 3.85
tresteg 10.00   9.20 8.30   tresteg 9.40 9.00 7.80
kula 11.30   9.80 8.00   kula 9.80 8.90 7.50
diskus 34.00   28.00 20.00   diskus 27.00 22.00 16.00
slägga 28.00   23.00 17.00   slägga 27.00 22.00 16.00
spjut 41.00   34.00 27.00   spjut 29.00 24.00 17.50
4-kamp 1600   1200 750   4-kamp 1350 1100 750
5-kamp 1875   1450 950   5-kamp 1750 1425 1050
2000 m gång 13:00.00   14:30.00 16:00.00   2000 m gång 13.00,00 14.50,00 16.30,00
 
POJKAR 12     FLICKOR 12
  A   B C     A B C
60 m 8,75   9,10 9,50   60 m 8,85 9,10 9,40
200 m 29,75   31,50 34,50   200 m 30,00 31,50 33,40
1000 m 3.23,00   3.38,00 3.56,00   1000 m 3.33,00 3.45,00 4.04,00
60 m häck 11,40   12,30 13,60   60 m häck 11,40 12,30 13,60
höjd 1.38   1.26 1.13   höjd 1.34 1.26 1.13
stav 2.10   1.80 1.40   stav 2.00 1.75 1.40
längd 4.40   4.05 3.60   längd 4.35 4.05 3.60
tresteg 9.30   8.70 8.00   tresteg 8.90 8.20 7.30
kula 9.30   8.20 6.80   kula 8.80 7.90 6.80
diskus 29.00   23.00 16.00   diskus 23.50 19.00 13.00
slägga 24.00   19.00 13.00   slägga 24.00 18.00 13.00
spjut 35.00   30.00 24.00   spjut 26.00 21.00 14.00
4-kamp 1200   900 550   4-kamp 1200 950 600
5-kamp 1500   1175 750   5-kamp 1500 1250 875
2000 m gång 13.30,00   15.00,00 16.30,00   2000 m gång 13.30,00 15.20,00 17.00,00
 
POJKAR 11     FLICKOR 11
  A   B C     A B C
60 m 9,05   9,35 9,70   60 m 9,10 9,45 9,75
1000 m 3.30,00   3.43,00 4.00,00   1000 m 3.38,00 3.53,00 4.10,00
60 m häck 11,10   12,00 13,20   60 m häck 11,10 12,00 13,20
höjd 1.29   1.19 1.13   höjd 1.28 1.19 1.13
stav 2.00   1.80 1.40   stav 1.60 1.35 1.10
längd 4.30   4.05 3.75   längd 4.20 3.95 3.70
tresteg 8.70   8.10 7.30   tresteg 8.60 7.90 7.10
kula 9.00   8.10 7.00   kula 8.40 7.50 6.75
diskus 24.00   19.00 13.00   diskus 19.00 15.00 10.00
slägga 21.00   17.00 12.00   slägga 19.00 15.00 10.00
spjut 31.00   26.00 19.00   spjut 23.00 18.00 12.00
3-kamp 900   750 550   3-kamp 850 700 550
4-kamp 1275   1075 800   4-kamp 1200 1000 725
1000 m gång 6.40,00   7.15,00 8.00,00   1000 m gång 6.45,00 7.25,00 8.10,00
 
POJKAR 10 FLICKOR 10  
  A   B C     A B C
60 m 9,35   9,70 10,00   60 m 9,50 9,85 10,30
1000 m 3.40,00   3.53,00 4.12,00   1000 m 3.50,00 4.03,00 4.30,00
60 m häck 11,90   12,90 14,10   60 m häck 11,90 12,90 14,10
höjd 1.19   1.09 0.98   höjd 1.18 1.09 0.98
stav 1.80   1.60 1.35   stav 1.40 1.20 1.00
längd 4.00   3.75 3.45   längd 3.85 3.60 3.30
tresteg 8.20   7.60 6.80   tresteg 7.90 7.20 6.20
kula 7.50   6.50 5.30   kula 6.90 6.10 5.00
diskus 19.00   15.50 11.00   diskus 15.00 12.50 9.00
slägga 19.00   15.00 10.00   slägga 16.00 13.00 9.00
spjut 26.00   21.00 15.00   spjut 18.00 14.00 9.00
3-kamp 775   625 450   3-kamp 725 600 450
4-kamp 1000   850 600   4-kamp 925 750 525
1000 m gång 6.50,00   7.25,00 8.20,00   1000 m gång 6.55,00 7.35,00 8.20,00
 
POJKAR 9     FLICKOR 9
  A   B C     A B C
40 m 6,85   7,05 7,35   40 m 6,95 7,15 7,45
1000 m 3.48,00   4.00,00 4.15,00   1000 m 4.02,00 4.16,00 4.34,00
höjd 1.09   1.02 0.89   höjd 1.04 0.98 0.88
stav 1.60   1.40 1.10   stav 1.30 1.10 0.90
längd 3.70   3.50 3.25   längd 3.50 3.30 3.10
tresteg 8.00   7.40 6.60   tresteg 7.70 7.10 6.30
kula 7.25   6.40 5.40   kula 5.80 5.25 4.75
diskus 18.00   15.00 11.00   diskus 14.00 11.50 8.50
slägga 16.00   13.00 9.00   slägga 14.00 12.00 8.50
spjut 22.00   18.00 13.00   spjut 15.00 13.00 9.50
knattespjut 22.00   17.00 11.00   knattespjut 16.00 12.50 8.00
3-kamp 650   525 350   3-kamp 550 450 350
4-kamp 850   700 450   4-kamp 725 600 400
600 m gång 4.15,00   4.45,00 5.20,00  ____ 600 m gång 4.20,00 4.50,00 5.30,00
 
TEKNIKMÄRKESGRÄNSER
Teknikmärkesgränser  för klasserna P/F 9-15, 2009-2011

POJKAR 15   FLICKOR 15
  A B C     A B C
100 m 12,30 12,95 13,80   100 m 13,40 14,05 15,00
300 m 40,40 42,50 45,00   300 m 44,70 46,80 49,50
800 m 2.16,00 2.24,00 2.34,00   800 m 2.32,00 2.41,00 2.53,00
2000 m 6.40,00 7.00,00 7.30,00   2000 m 7.35,00 8.00,00 8.30,00
1500 m hinder 5.35,00 6.00,00 6.35,00   1500 m hinder 6.20,00 6.45,00 7.20,00
100 m häck 16,00 16,80 17,80   80 m häck 13,10 13,95 14,90
200 m häck 31,30 33,10 35,20   200 m häck 33,40 34,90 36,90
höjd 1.64 1.53 1.39   höjd 1.51 1.41 1.26
stav 2.70 2.45 2.10   stav 2.20 1.95 1.60
längd 5.50 5.00 4.40   längd 4.90 4.50 3.90
3-steg 11.50 10.50 9.40   3-steg 10.30 9.50 8.60
kula 12.40 11.00 9.30   kula 10.30 9.40 8.40
diskus 38.00 34.00 28.00   diskus 28.00 24.00 19.00
slägga 36.00 31.00 25.00   slägga 28.00 24.00 19.00
spjut 48.00 43.00 35.00   spjut 34.00 29.00 23.00
5-kamp 2200 1800 1300   5-kamp 1900 1550 1100
3000 m gång 18.30,00 20.00,00 22.00,00   3000 m gång 19.30,00 21.00,00 23.00,00
 
POJKAR 14   FLICKOR 14
  A B C     A B C
100 m 12,70 13,35 14,20   100 m 13,55 14,25 15,30
300 m 41,80 44,40 47,30   300 m 45,50 47,70 50,50
800 m 2.21,00 2.31,00 2.43,00   800 m 2.33,00 2.43,00 2.56,00
2000 m 7.00,00 7.30,00 8.10,00   2000 m 7.40,00 8.10,00 8.50,00
1500 m hinder 5.50,00 6.15,00 6.50,00   1500 m ej 6.30,00 6.55,00 7.30,00
100 m häck 16,60 17,60 18,80   80 m häck 13,50 14,50 15,60
200 m häck 32,20 34,30 36,80   200 m häck 33,90 35,50 37,50
höjd 1.57 1.46 1.32   höjd 1.48 1.39 1.24
stav 2.60 2.30 1.90   stav 2.10 1.85 1.50
längd 5.20 4.75 4.20   längd 4.80 4.40 3.90
3-steg 10.70 9.70 8.50   3-steg 10.00 9.20 8.10
kula 11.40 10.20 8.80   kula 9.60 8.70 7.70
diskus 33.00 29.00 23.00   diskus 26.00 22.00 17.00
slägga 31.00 26.00 20.00   slägga 27.00 23.00 18.00
spjut 44.00 38.00 31.00   spjut 32.00 27.00 21.00
5-kamp 1900 1550 1100   5-kamp 1700 1400 1000
3000 m gång 19.30,00 21.00,00 23.00,00   3000 m gång 20.30,00 22.00,00 24.00,00
 
POJKAR 13   FLICKOR 13
  A B C     A B C
60 m 8,50 8,90 9,40   60 m 8,70 9,00 9,50
200 m 28,50 30,30 32,30   200 m 29,00 30,90 33,00
1000 m 3.14,00 3.30,00 3.48,00   1000 m 3.30,00 3.44,00 4.00,00
60 m häck 10,65 11,70 12,90   60 m häck 10,60 11,90 13,30
höjd 1.47 1.34 1.19   höjd 1.41 1.31 1.19
stav 2.30 2.00 1.60   stav 2.05 1.80 1.45
längd 4.75 4.30 3.80   längd 4.55 4.25 3.85
kula 11.30 9.80 8.00   kula 9.80 8.50 7.00
diskus 34.00 28.00 20.00   diskus 27.00 22.00 16.00
slägga 28.00 23.00 17.00   slägga 27.00 22.00 16.00
spjut 41.00 34.00 27.00   spjut 29.00 23.00 16.00
4-kamp 1500 1150 750   4-kamp 1400 1150 850
5-kamp 1875 1450 950   5-kamp 1750 1425 1050
2000 m gång 13:00.00 14:30.00 16:00.00   2000 m gång 13.00,00 14.50,00 16.30,00
 
POJKAR 12   FLICKOR 12
  A B C     A B C
60 m 8,75 9,10 9,60   60 m 8,85 9,15 9,50
200 m 29,75 31,50 33,50   200 m 30,00 31,70 33,70
1000 m 3.25,00 3.41,00 3.58,00   1000 m 3.34,00 3.48,00 4.04,00
60 m häck 11,20 12,30 13,60   60 m häck 11,10 12,20 13,50
höjd 1.39 1.26 1.12   höjd 1.34 1.26 1.14
stav 2.10 1.80 1.40   stav 2.00 1.75 1.40
längd 4.40 3.95 3.40   längd 4.35 4.05 3.70
kula 9.50 8.20 6.80   kula 8.60 7.70 6.50
diskus 28.00 23.00 17.00   diskus 22.50 18.50 13.00
slägga 22.00 18.50 14.00   slägga 21.50 18.00 13.00
spjut 33.00 28.00 22.00   spjut 26.00 20.00 13.00
4-kamp 1200 950 600   4-kamp 1200 1000 700
5-kamp 1500 1175 750   5-kamp 1500 1250 875
2000 m gång 13.30,00 15.00,00 16.30,00   2000 m gång 13.30,00 15.20,00 17.00,00
 
POJKAR 11   FLICKOR 11
  A B C     A B C
60 m 9,05 9,40 9,80   60 m 9,10 9,45 9,85
1000 m 3.30,00 3.46,00 4.05,00   1000 m 3.38,00 3.57,00 4.20,00
60 m häck 11,00 12,20 13,50   60 m häck 11,00 11,90 13,20
höjd 1.29 1.19 1.06   höjd 1.27 1.19 1.06
längd 4.30 4.00 3.65   längd 4.20 3.95 3.65
kula 9.00 8.10 7.00   kula 8.40 7.50 6.50
diskus 24.00 19.00 13.00   diskus 19.00 15.00 10.00
spjut 31.00 26.00 19.00   spjut 23.00 18.00 12.00
3-kamp 950 800 600   3-kamp 900 750 550
4-kamp 1275 1075 800   4-kamp 1200 1000 725
1000 m gång 6.40,00 7.15,00 8.00,00   1000 m gång 6.45,00 7.25,00 8.10,00
 
POJKAR 10 FLICKOR 10
  A B C     A B C
60 m 9,35 9,70 10,20   60 m 9,50 9,85 10,30
1000 m 3.42,00 3.58,00 4.18,00   1000 m 3.52,00 4.08,00 4.28,00
60 m häck 11,90 12,80 14,00   60 m häck 11,90 13,00 14,40
höjd 1.19 1.07 0.94   höjd 1.18 1.07 0.93
längd 4.00 3.75 3.45   längd 3.85 3.60 3.30
kula 7.50 6.50 5.30   kula 6.90 6.10 5.00
diskus 19.00 15.50 11.00   diskus 15.00 12.50 9.00
spjut 26.00 21.00 15.00   spjut 18.00 14.00 9.00
3-kamp 750 625 450   3-kamp 700 575 400
4-kamp 1000 850 600   4-kamp 925 750 525
1000 m gång 6.50,00 7.25,00 8.20,00   1000 m gång 6.55,00 7.35,00 8.20,00
 
POJKAR 9   FLICKOR 9
  A B C     A B C
40 m 6,85 7,10 7,45   40 m 6,90 7,15 7,50
1000 m 3.50,00 4.08,00 4.30,00   1000 m 4.04,00 4.20,00 4.42,00
höjd 1.11 0.99 0.84   höjd 1.04 0.96 0.84
längd 3.65 3.45 3.15   längd 3.50 3.30 3.00
kula 7.10 6.20 4.90   kula 5.80 5.10 4.20
knattespjut 22.00 17.00 11.00   knattespjut 16.00 12.50 8.00
3-kamp 650 525 350   3-kamp 550 450 300
4-kamp 850 700 450   4-kamp 725 600 400
600 m gång 4.15,00 4.45,00 5.20,00   600 m gång 4.20,00 4.50,00 5.30,00
 
Teknikmärkesgränser  för klasserna P/F 9-15, 2007

POJKAR 15   FLICKOR 15
  A B C     A B C
100 m 12.40 13.00 13.70   100 m 13.50 14.10 14.80
300 m 40.70 42.70 45.00   300 m 45.00 47.00 49.30
800 m 2.14,00 2.21,00 2.30,00   800 m 2.32,00 2.39,00 2.48,00
2000 m 6.30,00 6.50,00 7.20,00   2000 m 7.35,00 7.55,00 8.25,00
100 m häck 15.70 16.40 17.20   80 m häck 13.40 14.10 14.90
200 m häck 31.00 32.80 35.20   200 m häck 33.50 35.00 36.80
höjd 165 154 142   höjd 150 140 129
stav 280 260 230   stav 210 190 160
längd 550 510 460   längd 480 455 425
3-loikka 11.40 10.60 9.60   3-loikka 10.10 9.50 8.60
kula 13.00 11.80 10.30   kula 10.40 9.70 8.70
diskus 41.00 37.00 32.00   diskus 30.00 26.50 21.50
slägga 37.00 33.00 28.00   slägga 32.00 28.00 23.00
spjut 52.00 46.00 38.00   spjut 33.00 29.00 24.00
5-kamp 2200 1900 1500   5-kamp 1900 1650 1350
3000 m gång 18.30,00 20.00,00 21.30,00   3000 m gång 19.30,00 21.00,00 22.30,00
 
POJKAR 14   FLICKOR 14
  A B C     A B C
100 m 12.80 13.40 14.10   100 m 13.60 14.20 14.90
300 m 42.20 44.20 46.50   300 m 46.00 48.00 50.30
800 m 2.19,50 2.26,00 2.35,00   800 m 2.34,00 2.41,00 2.50,00
2000 m 6.50,00 7.10,00 7.40,00   2000 m 7.45,00 8.05,00 8.35,00
100 m häck 16.60 17.50 18.50   80 m häck 13.70 14.40 15.20
200 m häck 32.40 34.20 36.60   200 m häck 34.50 35.80 37.80
höjd 156 145 133   höjd 147 137 126
stav 260 240 210   stav 200 180 150
längd 520 480 430   längd 465 440 410
3-loikka 10.70 9.90 9.00   3-loikka 9.90 9.30 8.40
kula 12.20 11.00 9.50   kula 10.00 9.20 8.20
diskus 36.00 32.00 27.00   diskus 27.50 24.00 19.00
slägga 33.00 29.00 24.00   slägga 29.00 26.00 21.00
spjut 44.00 39.00 33.00   spjut 31.00 27.00 22.00
5-kamp 1900 1600 1200   5-kamp 1700 1500 1200
3000 m gång 19.30,00 21.00,00 22.30,00   3000 m gång 20.30,00 22.00,00 23.30,00
 
POJKAR 13   FLICKOR 13
  A B C     A B C
60 m 8.40 8.80 9.30   60 m 8.70 9.10 9.60
200 m 28.30 29.50 31.30   200 m 29.20 30.40 32.20
1000 m 3.12,00 3.25,00 3.40,00   1000 m 3.27,00 3.38,00 3.53,00
60 m häck 10.70 11.50 12.60   60 m häck 11.00 11.90 13.00
höjd 150 139 127   höjd 141 131 120
stav 240 210 180   stav 200 170 140
längd 475 440 400   längd 450 420 380
kula 11.60 10.50 9.20   kula 9.90 9.10 8.10
diskus 36.00 31.00 25.00   diskus 29.00 24.00 17.00
slägga 31.00 26.00 19.00   slägga 26.00 21.00 15.00
spjut 42.00 36.00 28.00   spjut 29.00 24.00 17.00
4-kamp 1600 1350 1050   4-kamp 1400 1200 950
5-kamp 1950 1650 1250   5-kamp 1700 1450 1150
2000 m gång 13.30,00 14.30,00 15.30,00   2000 m gång 13.30,00 15.00,00 16.30,00
 
POJKAR 12   FLICKOR 12
  A B C     A B C
60 m 8.80 9.20 9.70   60 m 8.90 9.30 9.80
200 m 30.00 31.20 33.00   200 m 30.20 31.40 33.20
1000 m 3.23,00 3.34,00 3.48,00   1000 m 3.34,00 3.44,00 3.58,00
60 m häck 11.40 12.30 13.30   60 m häck 11.60 12.50 13.50
höjd 138 127 115   höjd 131 121 110
stav 210 180 150   stav 180 150 120
längd 440 410 370   längd 430 400 365
kula 9.80 8.80 7.60   kula 9.00 8.30 7.30
diskus 30.00 25.00 18.00   diskus 24.00 20.00 15.00
slägga 25.00 20.00 14.00   slägga 22.00 18.00 13.00
spjut 35.00 29.00 21.00   spjut 25.00 20.00 14.00
4-kamp 1250 1000 700   4-kamp 1150 950 700
5-kamp 1550 1200 850   5-kamp 1400 1150 850
2000 m gång 14.00,00 15.00,00 16.00,00   2000 m gång 14.00,00 15.30,00 17.00,00
 
POJKAR 11   FLICKOR 11
  A B C     A B C
60 m 9.10 9.40 9.80   60 m 9.20 9.50 9.90
1000 m 3.32,00 3.42,00 3.55,00   1000 m 3.42,00 3.52,00 4.05,00
60 m häck 11.20 12.00 13.00   60 m häck 11.30 12.10 13.10
höjd 130 120 108   höjd 125 116 105
stav 200 180 155   stav 160 135 110
längd 425 395 360   längd 420 395 360
kula 9.20 8.40 7.50   kula 8.70 8.00 7.20
diskus 26.00 22.00 16.00   diskus 20.00 16.00 11.00
slägga 21.00 17.00 12.00   slägga 19.00 15.00 10.00
spjut 31.00 26.00 18.00   spjut 22.00 18.00 13.00
3-kamp 950 750 500   3-kamp 900 750 500
4-kamp 1250 950 650   4-kamp 1150 950 650
1000 m gång 6.20,00 7.00,00 8.00,00   1000 m gång 6.30,00 7.10,00 8.10,00
 
POJKAR 10 FLICKOR 10
  A B C     A B C
60 m 9.40 9.70 10.10   60 m 9.50 9.80 10.20
1000 m 3.42,00 3.52,00 4.05,00   1000 m 3.52,00 4.02,00 4.17,00
60 m häck 11.80 12.70 13.80   60 m häck 12.10 13.00 14.00
höjd 120 110 98   höjd 115 106 95
stav 180 160 135   stav 140 120 100
längd 405 375 340   längd 385 360 330
kula 8.00 7.30 6.30   kula 7.20 6.50 5.50
diskus 22.00 18.00 12.00   diskus 17.00 14.00 10.00
slägga 19.00 15.00 10.00   slägga 16.00 13.00 9.00
spjut 27.00 22.00 14.00   spjut 17.00 14.00 10.00
3-kamp 850 650 400   3-kamp 700 550 350
4-kamp 1100 850 500   4-kamp 900 700 450
1000 m gång 6.40,00 7.25,00 8.30,00   1000 m gång 6.50,00 7.35,00 8.40,00
 
POJKAR 9   FLICKOR 9
  A B C     A B C
40 m 6.90 7.20 7.60   40 m 7.00 7.30 7.70
1000 m 3.53,00 4.04,00 4.17,00   1000 m 4.04,00 4.15,00 4.30,00
höjd 110 102 92   höjd 105 97 87
längd 405 375 340   längd 355 330 300
kula 8.00 7.30 6.30   kula 6.00 5.30 4.30
knattespjut 23.00 18.00 13.00   knattespjut 16.00 13.00 9.50
3-kamp 650 500 350   3-kamp 550 450 300
4-kamp 850 650 450   4-kamp 700 550 380
600 m gång 4.00,00 4.40,00 5.30,00   600 m gång 4.10,00 4.50,00 5.40,00