Statistik och Rekord

NÅID-friidrott pojkstatistik 2016 - (insatt 18.1.2017 )
NÅID-friidrott flickstatistik 2016 - (korigeringar och tillägg kan skickas åt hilding.wikner@kotiportti.fi)


- Verksamhetsberättelsen 2015, Ron Lindberg
- Årsberättelsen 2015, Hilding Wikner 

nya NÅID friidrottsrekord
2015
NÅID-friidrottens statistik 2015 (insatt 14.11)
NÅID-friidrott pojkstatistik 2015 - (insatt 11.1.2016, uppdaterad  27.1)
NÅID-friidrott flickstatistik 2015 - (korigeringar och tillägg kan skickas åt hilding.wikner@kotiportti.fi)
- Verksamhetsberättelsen 2014, förord Ron Lindberg
- Årsberättelsen 2014, Hilding Wikner

NÅID-friidrottens statistik 2014
nya NÅID friidrottsrekord 2014 
NÅID-friidrott pojkstatistik 2014 - (insatt 12.1.2015 , uppdaterad 22.1)
NÅID-friidrott flickstatistik 2014 - (uppd 19.1, korigeringar och tillägg kan skickas åt hilding.wikner@kotiportti.fi)SFI- och NÅID- rekord 2013
1.1.2014
NÅID-bästa noteringar F/P 9-15 2013 (1.1.2014) 
nya NÅID friidrottsrekord
2013
NÅID-friidrottens statistik 2013
NÅID-friidrott pojkstatistik 2013 - (insatt 18.1.2014)
NÅID-friidrott flickstatistik 2013 - (korigeringar och tillägg kan skickas åt hilding.wikner@kotiportti.fi)SFI- och NÅID- rekord
1.1.2013
NÅID-bästa noteringar F/P 9-15 2012 (1.1.2013)
NÅID-friidrott pojkstatistik 2012 - (uppdaterad 11.12.2012)
NÅID-friidrott flickstatistik 2012  - (14.1.2013 -  korigeringar och tillägg kan skickas åt hilding.wikner@kotiportti.fi

NÅID-friidrottens statistik 2012
SFI genom tiderna Juniorstatistik per 1.11.2012

 
NÅID-friidrottens statistik 2011

NÅID-bästa noteringar F/P 9-15 2011 (uppdaterad 14.8.2012)
nya friidrottsrekord 2011NÅID-friidrottens statistik 2010

NÅID-friidrott pojkstatistik 2010
NÅID-friidrott flickstatistik 2010


NÅID-friidrottens statistik 2009
NÅID-friidrott pojkstatistik 2009
NÅID-friidrott flickstatistik 2009
 
SFI friidrottsstatistik 2009
SFI genom tiderna Juniorstatistik 2009
NÅID-friidrottens statistik 2008

NÅID-friidrott pojk- och flickstatistik 2008 

NÅID-bästa noteringar F/P 9-15 2008

A-klassidrottare 1991-1996 NÅID 2008

Uppföljning över NÅID friidrott 2000-2008


SFI friidrottsstatistik 2008

SFI genom tiderna Juniorstatistik per 1.11.2008


NÅID-friidrottens statistik 2007

NÅID-friidrott pojk- och flickstatistik 2007
NÅID-friidrottens statistik 2006 , pojkar flickor 
NÅID statistik 2005 , pojkar, flickor
NÅID statistik 2004 , pojkar, flickor

Föreningsklassificering 2007
Klassificering hela landet 2007 (Tilastopaja)
Föreningsklassificering 2006,  2005 ,  2004

DM-poäng 2006    , DM-poäng 2004     

 

 

SFI statistik
 

SFI- och NÅID- rekord  och bästa P/F 15-9 noteringar för NÅID 1.1.2007
SFI- och NÅID- rekord 1.1.2006
SFI- och NÅID- rekord 1.1.2004

Bästa P/F 15-9 noteringar för NÅID 1.1.2006
Nya distriktsrekord 2004