Utbildning
TRÄNARUTBILDNING:
För tränarutbildningen ansvarar SFI:s utbildningsansvarige Petra Stenman
 
Friidrottens Elittränarutbildning, FETU
Se på SFI friidrott utbildning
Friidrottens Föreningstränarutbildning, FFTU
Se på SFI friidrott utbildning
Friidrottens Barnledarutbildning, FBLU
 

NÅIDs Tränar- och utbildningsutskott
 
För funktionärsutbildningen ansvarar
Se på kontaktsidan
-Se pSe på SFI friidrott utbildningå SFI friidrott utbildning
-