Om NÅID

Nyland-Åbolands Idrotts distrikt (NÅID) utgör en regional intresseorganisation för svenskspråkiga och tvåspråkiga idrottsföreningar som är verksamma i södra Finland från Pyttis i öst till Houtskär i väst.

NÅID utgör ett distrikt inom det finlandssvenska riksförbundet för idrott Finlands Svenska Idrott FSI. 

För närvarande har NÅID fem aktiva sektioner friidrott, skidning, orientering, cykel och gymnastik. Friidrottssektionen utgör en självständig registrerad förening.

Styrelse

Ordförande Anders Wikholm 
Viceordf. Barbara Åkerberg (gymnastik)
Sekreterare/Kassör Hilding Wikner 

Medlemmar: Kim Österman (friidrott), supp Markus Kalliomäki, Robin Fröberg (skidning), supp Anders Wilkman , Annika Westberg-Arrakoski (orientering) supp Rita Wickholm, Pasi Ahlroos (cykel), supp Marina Rantanen, Bror Engström (Åboland) supp Mirko Pennanen och Jenny Snellman suppl Christel Lundström