Stipendier

Idrottarstipendier

Deadline för stipendieansökan år 2020 är 30.7.
Avsikt: Idorttarstipendium kan erhållas för att bekosta tävlingar utomlands eller för deltagande i sommarens grenkarnevaler. Stipenderna kan ansökas av idrottre i åldern 16–19 år.
Summa: max. 200€
Ansökan och beviljande: En fritt formulerad skriftlig ansökan med redovisning av kostnader bör inlämnas till distriktets verksamhetsledare Hilding Wikner (hilding.wikner@idrott.fi) senast 30.7. NÅID friidrotts styrelser behandlar samtliga ansökningar efter utgången av ansökningsdeadline och fastställer samtidigt summan på de beviljade stipendierna. Företräde vid bedömning ges idrottare som inte tidigare har beviljats NÅID friidrotts stipendium.
Utbetalning av beviljade stipendier sker mot kvitton.

Tränarstipendier

Deadline för stipendieansökan år 2020 är 1.9.
Avsikt: Tränarstipendierna är avsedda för tränare som får personlig adept med till värdetävlingar (för juniorer eller seniorer) och som vill vara med på plats under mästerskapen.
Summa: 200-400 € beroende på kostnader för resan.(det högre beloppet gäller i första hand värdetävlingar utomlands)
Ansökan och beviljande: En skriftlig ansökan med redovisning av kostnader bör inlämnas till distriktets verksamhetsledare Hilding Wikner (hilding.wikner@idrott.fi) senast 1.9. NÅID friidrotts styrelser behandlar samtliga ansökningar efter utgången av anskningsdeadline och fastställer samtidigt summan på de beviljade stipendierna.
Tränarstipendiet utbetalas endast mot ansökan och redovisning av kvitton.