Läger

NÅID Friidrott ordnar årligen läger för distriktets idrottare i åldern 12-17 år.

För 12-13 -åringarna ordnas Framtidsgruppen 2 -läger i Kisakeskus i Pojo. Ett läger ordnas på hösten och ett på våren. Vid dessa läger tränar idrottarna turvis alla grenar så att man tränar tre grenar/läger. Idrottare som deltar i alla fyra läger (två säsonger med två läger per säsong) kommer således att få träning i alla friidrottsgrenar med undantag av distanslöpning. Inga resultatkrav finns för deltagande i FG2-lägren utan det är intresse och motivation som är avgörande. Alla som vill kommer alltså med så länge det finns lediga lägerplatser. Tränarna på FG-lägren är aktiva idrottare, före detta idrottare och engagerade föreningstränare.

14-17 -åringarnas läger kallas Framtidsgruppen 1 -läger. Lägren ordnas i Pajulahti. Till FG1-lägret är uttagningskriteriet A-klassresultat i F/P15 eller B-klassresultat i D/H17, men även motiverade idrottare som inte uppnått resultatgränsen är välkomna med så långt lägerplatserna räcker till.

17-åringar och äldre har möjlighet att ansöka till SFI:s Sjutusan-lägersystem. Det ordnas fyra sjutusanläger per säsong i Kuortane oh ett i Portugal. Mer info (bl.a. antagningskriterier, datum) om Sjutusanlägren hittar du på SFI:s webbplats.

Framtidsgruppen 1 säsongen 2019-2020

för 2003-2007 födda idrottare

höstlägret 15-17.11.2019 i Kisakeskus


Framtidsgruppen 2 säsongen 2019-2020

för 2004-2007 födda idrottare

höstlägret 15-17.11.2019 i Kisakeskus
vårlägret